Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής των Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019