Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018