Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού συμβουλίου σε Ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020