Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020