Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019