Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018