Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018