Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018