Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021