Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018