Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020