Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018