Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 8:15μμ