Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018