Πρόσκληση συνεδρίασης των μενλών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018