Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας την Τρίτη 4 Απριλίου 2017