Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017