Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 1/11/2016

Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 1/11/2016

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση