Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017