Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017