Πρόσκληση των εκπροσώπων των κομμάτων για συνάντηση στην αίθουσα Δ.Σ. την Παρασκευή 21-06-2019 και ώρα 12