Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022