Πρόσκληση των μελών της Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση στις 12 Ιουλίου 2022