Πρόσκληση των μελών της Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023