Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 10 Ιουνίου και ώρα 13:30