Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022