Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021