Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022