Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021