Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020