Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020