Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020