Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020