Πρόσκληση των μελών της Τοπικής Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022