Πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022