Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 12 Ιανουαρίου και ώρα 19:00