Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023