Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 08 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 20:00