Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας