Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας