Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας