Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας