Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας»