Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Οικονομικών Επιστημών Π.Ε. ή Τ.Ε. για τον Δήμο Ορεστιάδας