Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης για κάλυψη σαράντα (40) θέσεων παραγωγών -πωλητών για τη λαϊκή αγορά στο Δήμο Ορεστιάδας, στην Κοινότητα Ορεστιάδας, στην οδό Κομνηνών