Ψήφισμα στη μνήμη του εκλιπόντος πρώην Δημάρχου Τριγώνου Ιωάννη Γραμμενίδη