Ρύθμιση οφειλών Νόμου 4483/2017 έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕ 100 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

 

Οι οφειλέτες του Δήμου Ορεστιάδας έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρ. 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31-07-2017), καταθέτοντας αίτηση στον Δήμο έως 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (από δύο (2) έως εκατό (100))με απαλλαγή κατά ποσοστό έως και 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες που διαμένουν εκτός της πόλης της Ορεστιάδας, θα πρέπει να μεταβούν στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής τους για να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και να την αποστέλλουν με φαξ στο 2552029966 μέσω ΚΕΠ.

Έντυπο αίτησης ένταξης στη ρύθμιση αρθρ. 52 του Ν. 4483/2017