Στιγμιότυπα από την συνάντηση γνωριμίας των Εθελοντών στο ξενοδοχείο Βιέννη στις 18/03/2015