Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 66 του Ν. 4849/21 περί λαϊκής αγοράς