Συμμετοχή του Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2023 στην Ορεστιάδα